Dørene åpner:16:00
Konsertstart:17:00
Billetter: 100/50 ink. avg

Fortidens nåtid: Verdens Immaterielle Kulturarv

World, Dans

For mange folkegrupper er den immaterielle arven en kilde til identitet med forankring i historien. Arvens immaterielle karakter gjør den særlig sårbar og derfor er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil.

Prosjektet “Fortidens nåtid: Verdens immaterielle kulturarv” kaller for å ta vare på denne arven og formidle den videre til neste generasjoner ved å stimulere kulturarbeid og øke kulturfaglig kompetanse. Vi vil bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud ved å invitere profesjonelle aktører fra alle verdens hjørner til å vise frem denne kulturperlen.